EDUKACJA

BUDŻET OŚWIATOWY

Pokrycie bieżących wydatków oświatowych 

subwencją oświatową:

64,50%

-3,73 pp.

w stosunku do roku 2021

23 804

Bieżące wydatki oświatowe

na ucznia

15 354

Subwencja oświatowa
na ucznia

8 450

Dopłata ze środków własnych

na 1 ucznia

Budżet oświatowy Gminy Kozy w 2022 r.

Łączne wydatki poniesione na oświatę

i wychowanie w 2022 r.

30 899 652

+10,31%

w stosunku do roku 2021