DEMOGRAFIA

Liczba mieszkańców na koniec 2022 r.*

12 875  

-0,04%

w stosunku do roku 2021

*zameldowani mieszkańcy na pobyt stały

169

Zameldowania na 

pobyt stały

200

Wymeldowania 

z pobytu stałego

108

Liczba 

urodzeń

151

Liczba 

zgonów

W 2022 r. liczba mieszkańców Gminy Kozy praktycznie nie uległa zmianie w stosunku do roku 2021. Przyrost naturalny w 2021 r. wyniósł -3,88 w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców. Liczba urodzeń spadła o 11, a liczba zgonów o 18 w stosunku do 2021 roku. Liczba wymeldowań z pobytu stałego przewyższa nieznacznie liczbę zameldowań na pobyt stały.

Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat