DOTACJE DLA niepublicznych szkół, przedszkoli i żłobków

Wartość DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH szkół, przedszkoli i Żłobków prowadzonych przez inny organ niż jst W 2022 roku

   4 629 484

Kwota dotacji przekazanej 2022 r. dla niepublicznych, szkół przedszkoli i żłobków prowadzonych przez inny organ niż Gmina Kozy, wyniosła łącznie  4.629.483,84 zł Na terenie Gminy Kozy w 2022 r. funkcjonowały 3 żłobki, 3 przedszkola oraz 1 szkoła podstawowa prowadzone przez inny organ niż Gmina Kozy.

  2 813 356

Wartość dotacji udzielonej dla niepublicznej szkoły podstawowej w 2022 roku

  1 677 128

Wartość dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli w 2022 roku

  139 000

Wartość dotacji udzielonej dla niepublicznych żłobków w 2022 roku

Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i żłobków w 2022 r.