EGZAMINY KOŃCOWE i sukcesy uczniów

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W 2022 R.

Egzamin ósmoklasisty na koniec roku szkolnego 2021/2022 został przeprowadzony w dniach od 24 do 26 maja 2022 r. Obowiązującą formą egzaminu jest forma pisemna, a każdy ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

W Szkole Podstawowej nr 1 do egzaminu przystąpiło 91 uczniów, natomiast w Szkole Podstawowej nr 2 do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 48 uczniów.

62%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego uczniów klas VIII w roku szkolnym 2021/2022

60%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki uczniów klas VIII w roku szkolnym 2021/2022

75%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego uczniów klas VIII w roku szkolnym 2021/2022

Egzamin ósmoklasisty w 2022 r.

W 2022 r. średnie wyniki gminnych szkół podstawowych z egzaminów ze wszystkich przedmiotów były na dobrym poziomie - wyższe o 1% od średnich wyników uzyskanych w skali powiatu, wyższe o 3% od średnich wyników uzyskanych w skali województwa oraz wyższe o 4% od średniej krajowej.

Najlepsze wyniki ze wszystkich przedmiotów osiągnęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1.

EGZAMIN maturalny W 2022 R.

Egzamin maturalny odbył się w dniach od 4 maja do 23 maja w części pisemnej. W związku z pandemią COVID-19 w 2022 r. nie był przeprowadzany egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej.

Maturzyści przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z: 

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 47 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Kozach. Egzamin maturalny w pierwszym terminie zdało 44 uczniów, do egzaminu poprawkowego przystąpił 1 uczeń. 

62%

Średni wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego uczniów LO w Kozach w 2022 r.

66%

Średni wynik egzaminu maturalnego z matematyki uczniów LO w Kozach w 2022 r.

85%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego uczniów LO w Kozach w 2022 r.

Egzamin maturalny w 2022 r.

Średnia wyników maturzystów z Liceum Ogólnokształcącego w Kozach ze wszystkich przedmiotów była na dobrym poziomie - wyższa o 9% od średnich wyników uzyskanych w skali powiatu, wyższa o 8% od średnich wyników uzyskanych w skali województwa oraz wyższa o 8% od średniej krajowej.

Wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów były znacząco wyższe niż średnie powiatowe, wojewódzkie i krajowe.

osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2021/2022

19

Liczba konkursów przedmiotowych, w których odnieśli sukcesy uczniowie szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

27

Liczba konkursów sportowych, w których odnieśli sukcesy uczniowie szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

16

Liczba konkursów artystycznych, w których odnieśli sukcesy uczniowie szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

16

Liczba laureatów konkursów, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2021/2022 

22

Liczba finalistów konkursów, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2021/2022 

10

Liczba zdobytych wyróżnień w konkursach, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2021/2022 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Kozach

Osiągnięcia uczniów w 2022 r.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach

Osiągnięcia uczniów w 2022 r.

Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach

Osiągnięcia uczniów w 2022 r.