BUDŻET OBYWATELSKI

realizacja budżetu obywatelskiego

wielkość budżetu obywatelskiego w 2022 r.:

60 000

7

Liczba projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego


5

Liczba projektów poddanych pod  głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego

2

Liczba projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

1 571

Liczba głosów oddanych w ramach budżetu obywatelskiego

1 548

Liczba głosów ważnych oddanych w ramach budżetu obywatelskiego

23

Liczba głosów nieważnych w ramach budżetu obywatelskiego

W trzeciej edycji budżetu obywatelskiego Gminy Kozy zgłaszanie projektów odbywało się od 26 lipca do 31 sierpnia 2021 r. - mieszkańcy mogli złożyć wniosek w Urzędzie Gminy lub przesłać go pocztą elektroniczną na adres budzetobywatelski@kozy.pl. Od 1 września do 24 września 2021 r. trwała ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków, na które można było zagłosować od 30 września do 25 października 2021 r. w wyznaczonych miejscach oraz elektronicznie. 29 października do publicznej wiadomości zostało podane, które projekty wygrały. 

W ramach BO w 2022 r. najwięcej głosów zyskały dwa projekty: 

Projekty poddane pod głosowanie w ramach BO 2022

Zdjęcie boiska piłkarskiego przy ul. Wrzosowej

Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Wrzosowej

Zielone Kozy. Nasadzenie drzew i krzewów na gruntach Gminy Kozy.

Zielone Kozy. Nasadzenie drzew i krzewów na gruntach Gminy Kozy