DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

wydatki na kulturę w 2022 r.

2 119 547

+24,34%

do roku 2021

dotacja podmiotowa dla domów i Ośrodków Kultury, Świetlic i klubów w 2022 r.:

1 383 500

+24,84%

w stosunku do roku 2021

Wydarzenia kulturalne w 2022 r. 

zorganizowane lub współorganizowane przez dom kultury w Kozach

Działo się... 

19

Liczba koncertów w 2022 r.

5

Liczba spektakli w 2022 r.

30

Liczba spotkań w 2022

8

Liczba wernisaży/wystaw w 2022 r.

78

Liczba pozostałych wydarzeń w 2022 r.

14 036

Liczba odbiorców wszystkich wydarzeń kulturalnych w 2022

Działania o charakterze imprez

Zobaczcie to jeszcze raz!

Zdjęcie przedstawia rozbawione osoby na scenie.
Zdjęcie przedstawia idące pary w strojach ludowych.

Zajęcia organizowane w całości przez Dom Kultury

Zdjęcie przedstawia występ orkiestry.
Zdjęcie osób grających na czarnych fletach.

Zajęcia organizowane przez podmioty obce w oparciu o Umowy współpracy z Domem Kultury w Kozach i wykorzystujące bazę Domu Kultury w Kozach (sala, sprzęt, itp.)

Zajęcia i próby niezależnych grup artystycznych oraz innych wsparte pomocą Domu Kultury

Działania wykorzystujące Internet

Zdjęcie osób zebranych w sali przy stole.
Zdjęcie dekoracyjnych jajek.

Organizacja zajęć dla dzieci w trakcie ferii zimowych i wakacji

Zdjęcie osób wykonujących prace z gliny.
Zdjęcie przedstawia osoby dekorujące figurki - farbami .

Organizacja wystaw

Zdjęcie osób w pomieszczeniu z obrazami.
Zdjęcie wystawy obrazów w czarnych ramach.
Zdjęcie pary oglądającej obraz.

projekty i działania pokrewne

Zdjęcie osób zabranych w sali.
Zdjęcie tabliczki "Dofinansowano ze środków..." powieszonej na żółtej ścienie.
Zdjęcie osób zebranych w sali podczas spotkania..

Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, grupami