ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY - OBSZARY

W 2022 r. Wójt Gminy Kozy wydał w sumie 183 zarządzenia. Zdecydowana większość zarządzeń podjętych przez wójta odnosiła się do finansów gminy, a konkretnie do wprowadzania zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozy.


W ubiegłym roku znaczna część zarządzeń powiązana była z pomocą dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, i realizowanym w jej ramach Funduszem Pomocy.


Niemalże taka sama ilość zarządzeń dotyczyła spraw powiązanych z organizacją urzędu i gminy. W ciągu roku nadano nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu oraz nowy Regulamin pracy, zmieniano instrukcję obiegu i kontroli dokumentów księgowych, a także przeprowadzano nabór na wolne stanowiska urzędnicze.

Wykaz zarządzeń Wójta Gminy