ocena ogólna - EDUKACJA

Sytuacja Gminy Kozy na tle grupy porównawczej - EDUKACJA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Wskazać należy na bardzo dobrą pozycję edukacji w Gminie Kozy w porównaniu do gmin w grupie porównawczej.
Większość wskaźników znajduje się w obszarze bardzo sprzyjającym i taka jest też ocena ogólna w obszarze edukacji na tle porównywanych JST. W 2022 r. zatrudnienie kadry pedagogicznej w szkołach było dostosowane do potrzeb i liczby uczniów. Gmina Kozy jest liderem pod względem liczebności oddziałów w szkołach podstawowych, a także jednym z liderów pod względem efektywności zatrudnienia nauczycieli oraz współczynnika skolaryzacji brutto. Wyżej wymienione wskaźniki potwierdzają zatem dobrą organizację systemu nauczania. W zakresie finansowania oświaty wskazać należy na wzrost wydatków bieżących jaki nastąpił w 2022 r., a przy tym jednocześnie bardzo wysokie pokrycie subwencyjnych wydatków oświatowych uzyskiwaną na ten cel subwencją oświatową, która wzrosła do poziomu 14.849,30 zł (wyliczone jako średnia dla lat 2020-2022). Należy wskazać, że pod względem wskaźnika pokrycia subwencyjnych wydatków oświatowych subwencją, sytuacja Gminy Kozy na tle jednostek należących do grupy porównawczej oceniona została jako bardzo sprzyjająca. 

Wskaźniki w obszarze EDUKACJA