ocena ogólna - GOSPODARKA

Sytuacja Gminy Kozy na tle grupy porównawczej - GOSPODARKA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Pod względem aktywności gospodarczej Gmina Kozy jest liderem spośród porównywanych gmin. Jak wynika z analizy, w przypadku takich wskaźników jak aktywność gospodarcza mieszkańców, powierzchnia pokryta MPZP, bezrobocie, bezrobocie długotrwałe czy struktura własnościowa przedsiębiorstw sytuacja gminy jest bardzo sprzyjająca i lepsza niż w przypadku większości JST należących do grupy porównawczej. Wskaźnikami wymagającymi aktywności na tle porównywalnych JST są polityka podatkowa gminy oraz liczba wypisów z rejestru REGON. 

Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA