ocena ogólna - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Sytuacja Gminy Kozy na tle grupy porównawczej - 

INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Sytuacja Gminy Kozy na tle porównywalnych JST w 2022 r. w obszarze infrastruktury i gospodarki komunalnej wymaga dodatkowej uwagi, na skutek m.in większej niż ma to miejsce w grupie porównawczej awaryjności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dotacjom oraz wydatkom majątkowym na drogi publiczne. Do sprzyjających wskaźników należą inwestycje w obiekty sportowe, a bardzo sprzyjających rentowność systemu gospodarki odpadami. Świadczy to o dobrej sytuacji w zakresie gospodarki komunalnej gminy. 

Wskaźniki w obszarze
INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA