ocena ogólna - SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE

Sytuacja Gminy Kozy na tle grupy porównawczej -  

SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

W 2022 r. Gmina Kozy w zakresie spraw społecznych oraz zdrowia realizowała zadania o charakterze własnym i zleconym. Na tle gmin o podobnych parametrach Gminę Kozy wyróżnia bardzo sprzyjająca sytuacja dotycząca odsetka osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej oraz wysokości wypłaconych dodatków mieszkaniowych. Świadczy to o poprawie sytuacji materialnej mieszkańców gminy. Na granicy sytuacji sprzyjającej z bardzo sprzyjającą są wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej finansowane ze środków własnych. Niski za to jest poziom dotacji dla organizacji pożytku publicznego czy poziom inwestycji w obszarach ochrony zdrowia czy pomocy społecznej.

Wskaźniki w obszarze SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE